Articles

cover_Page_1cover_Page_2På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_01På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_02På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_03På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_04På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_05På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_06På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_08På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_07På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_09På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_10På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_11På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_12På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_13På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_14På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011_Page_15På Flua Årbok for Brekke Sogelag 2011

Brynjar Takle:

«På Flua» 2011 skreiv eg nokre sider om m/b «Bjørghild». Med dette vil eg at det eg skreiv den gongen skal kunne nyttast på heimesida -Bjorghild.com- . Dette er også Brekke sogelag einig med.(Time: 30. august 2017 at 15:14 IP Adresse:–.–.–4.196)